Om AGB-Pharma

AGB-Pharma vill verka för en bättre sömnhälsa för alla genom en holistisk syn på sömn och sömnproblem.

Sömnsvårigheter hos barn och ungdomar med ADHD

AGB-Pharma underlättar nu behandlingen av sömnstörningar med sitt första, registrerade läkemedel vid insomni hos barn och ungdomar (6–17 år) med ADHD.

God sömnhälsa är mer än läkemedel

AGB-Pharma eftersträvar ett nära samarbete med vården. Då sömnproblem är komplexa och varierande tror vi att ett kontinuerligt och organiserat samarbete i den kliniska verkligheten är viktigt för en bättre sömnhälsa.

white

För
vårdpersonal

For HCP

Kontakt

Terapiområden