Informationen på sida är ämnad för vårdpersonal.

 

Du kan läsa mer om sömnstörningar på 1177:

https://www.1177.se/liv–halsa/stresshantering-och-somn/

 

Gå tillbaka