Om AGB-Pharma

AGB-Pharma er et svensk legemiddelselskap med fokus på søvnproblemer, og det første i Skandinavia med et godkjent legemiddel ved insomni hos barn og ungdom i alderen 6–17 år med ADHD. Vårt mål er å jobbe for god søvnhelse.

Søvnproblemer hos barn og ungdom med ADHD

AGB-Pharma underletter nå behandlingen av søvnforstyrrelser med sitt første godkjente legemiddel ved insomni hos barn og ungdom i alderen 6–17 år med ADHD.

God søvnhelse er mer enn legemidler

AGB-Pharma etterstreber et nært samarbeid med helsetjenestene. Ettersom søvnproblemer er komplekse og varierende, tror vi at et kontinuerlig og organisert samarbeid i den kliniske virkeligheten er viktig for en bedre søvnhelse.

white

For
helsepersonell

For HCP

Kontakt

Terapiområder