Melatonin AGB™

Melatonin AGB™ er et godkjent legemiddel til behandling av insomni hos barn og ungdom i alderen 6–17 år med ADHD, der søvnhygieniske tiltak ikke har vært tilstrekkelige.

25–50 % av barn med ADHD opplever dessuten ulike grader av søvnproblemer.1 Melatonin er et hormon som produseres av epifysen. Det er strukturelt beslektet med serotonin. Melatonin er involvert i kontroll av døgnrytme og tilpasning til lys-mørke-syklusen. Melatonin er også forbundet med en beroligende effekt og økt tilbøyelighet for søvn.

Melatonin forårsaker få og ingen alvorlige bivirkninger på kort sikt. 2

Melatonin AGB™

  • Godkjent legemiddel
  • 1, 2, 3, 4 og 5 mg for individuell dosetilpasning
  • Samme pris per tablett – uansett styrke

 

  1. Bakgrunnsdokumentasjon, Information från Läkemedelsverket 2:2015 (s.25–64), Sverige
  2. SPC

Om
AGB-Pharma

Kontakt

Terapiområder