Terapiområder

Søvnproblemer og ADHD

Insomni er søvnforstyrrelser som inkluderer innsovningsvansker, at man våkner om natten, våkner for tidlig eller at søvnen generelt har dårlig kvalitet.

Diagnosen insomni krever at søvnforstyrrelsene har pågått over lengre tid, at de påvirker hverdagen negativt og at ingen annen primær underliggende søvnforstyrrelse har blitt funnet.1

ADHD er en nevropsykiatrisk atferdsforstyrrelse som kan utarte seg på mange forskjellige måter. Det er vanlig at ADHD påvirker evnen til å konsentrere seg, planlegge, skjerme seg mot omverden og kontrollere sin oppførsel og humør. Blant norske skolebarn er prevalensen rundt 5 %.5

25–50 % av barn med ADHD opplever dessuten ulike grader av søvnproblemer1, blant annet forsinket innsovning, motstand mot å legge seg, problemer med å våkne og trøtthet i løpet av dagen.2

Konsentrasjonsproblemer og hyperaktivitet, som er forbundet med ADHD, blir ofte mer synlige ved insomni. Når ADHD-symptomene forsterkes, kan det bli enda vanskeligere å sovne på kvelden. Søvnutredning og søvnhygieniske tiltak er viktige tiltak for å lindre insomni ved ADHD. Dersom disse tiltakene ikke har tilstrekkelig effekt, kan legemiddelbehandling overveies.2

AGB-Pharma underletter nå behandlingen av søvnforstyrrelser med sitt første godkjente legemiddel ved insomni hos barn og ungdom i alderen 6–17 år med ADHD, der søvnhygieniske tiltak ikke har vært tilstrekkelige.

2. Jetlag

Jetlag er en fysiologisk tilstand som forårsakes av en forstyrrelse av døgnrytmen som en følge av reiser over flere tidssoner. Med tidligere, langsommere reisemetoder rakk kroppen gradvis å tilpasse seg det forandrede døgnet. Men med tilgang til raske interkontinentale flyreiser kan man på noen timer forflytte seg til en tidssone som tidligere krevde mange ukers reise.

Kroppens interne, biologiske klokke er kalibrert for den tiden der man vanligvis sover og arbeider. Når man flyr langt «tar man med seg» sin gamle sengetid. Ettersom den ikke passer sammen med den nye tidssonen, blir søvnen forskjøvet. Man sovner, våkner, blir sulten og må gå på toalettet til «feil» tid.

Jetlag kan derfor være årsak til forstyrret søvn, økt trøtthet og redusert prestasjonsevne, og det kan også påvirke fordøyelsen og humøret.3

Avhengig av hvor langt man flyr og hvor lenge man skal være borte, finnes det ulike strategier for å håndtere jetlag. Det vanligste er at man tilpasser seg lokal tid, eller at man forsøker å beholde sin opprinnelige sengetid.3

Ved jetlag kan behandling med melatonin bidra til å gjenopprette den normale søvnrytmen.4

 

Ref:

  1. Kunskapsdokument, Information från läkemedelsverket 2:2015 (s 12–25), Sverige
  2. Bakgrundsdokumentation, Information från läkemedelsverket 2:2015 (s.25–64), Sverige
  3. Åkerstedt, Sömnens betydelse för hälsa och arbete, 2006 (s.92–106)
  4. Läkemedel vid sömnsvårigheter, 1177.se, Sverige
  5. helsedirektoratet.no
white

For
helsepersonell

For HCP

Om
AGB-Pharma

Kontakt