Terapiområden

1. Sömnsvårigheter och ADHD

Insomni är sömnstörningar som innefattar insomningsproblem, att man vaknar under natten, vaknar för tidigt eller att sömnen generellt har dålig kvalitet.

Diagnosen insomni kräver att sömnstörningarna pågått under en längre tid, att de inverkar negativt på vardagen och att ingen annan primär bakomliggande sömnstörning kan hittas.1

ADHD är en neuropsykiatrisk beteendestörning som kan ta sig många olika uttryck. Det är vanligt att ADHD påverkar förmågan att koncentrera sig, att planera, att avskärma omvärlden och att kontrollera sitt beteende och humör. Bland svenska skolbarn är prevalensen runt 5%.2

25–50% av barn med ADHD upplever dessutom olika grader av sömnsvårigheter, bland annat fördröjd insomning, motstånd mot att lägga sig, svårt att vakna och trötthet på dagen.2

Koncentrationssvårigheter och överaktivitet, som är förknippade med ADHD, blir ofta mer uttalade vid insomni. När ADHD-symtomen förstärks kan det bli ännu svårare att somna på kvällen. Sömnutredning och sömnhygieninsatser är viktiga insatser för att lindra insomni vid ADHD. Om dessa inte har tillräcklig effekt kan läkemedelsbehandling övervägas.2

AGB-Pharma tillhandhåller ett registrerat melatoninläkemedel för behandling av barn och ungdomar (6–17 år) med ADHD och sömnstörningar.

2. Jetlag

Jetlag är ett fysiologiskt tillstånd som orsakas av en störning av dygnsrytmen till följd av resor över flera tidszoner. Med tidigare, långsammare resmedel hann kroppen successivt anpassa sig till det förändrade dygnet. Men med tillgången till snabba, interkontinentala flygresor kan man på några timmar förflytta sig till en tidszon som tidigare tog flera veckor.

Kroppens interna, biologiska klocka är kalibrerad för den tid där man vanligtvis sover och verkar. När man flyger långt ”tar man med sig” sin gamla sömntid. Eftersom den inte matchar klockan i den nya tidszonen blir sömnen förskjuten – man somnar, vaknar, blir hungrig och behöver gå på toaletten vid ”fel” tid.

Jetlag kan alltså ge upphov till störd sömn, ökad trötthet och sänkt prestationsförmåga och kan också påverka matsmältningen och humöret.3

Beroende på hur långt man flyger och hur länge man ska vara borta finns det olika strategier för att hantera jetlag. Det vanligaste är att man anpassar sig till lokal tid eller att man försöker behålla sin ursprungliga sömntid.3

Vid jetlag kan behandling med melatonin bidra till att återställa den normala sömnrytmen.4

 

  1. Kunskapsdokument, Information från läkemedelsverket 2:2015 (s 12-25)
  2. Bakgrundsdokumentation, Information från läkemedelsverket 2:2015 (s.25-64)
  3. Åkerstedt, Sömnens betydelse för hälsa och arbete, 2006 (s.92-106)
  4. Läkemedel vid sömnsvårigheter, 1177.se
white

För
vårdpersonal

For HCP

Om
AGB-Pharma

Kontakt