Persondata­politik

Generelt

Formålet med denne Persondatapolitik er at beskrive, hvordan AGB-Pharma AB ("AGB-Pharma", "vi" eller "os") behandler dine personlige data.

AGB-Pharma beskytter dit privatliv, og al vores persondatabehandling sker i overens­stemmelse med gældende europæisk og national lovgivning om databeskyttelse. Denne Persondatapolitik henvender sig til dig, som bruger vores websted, er repræsentant for en af vores kunder eller leverandører, eller til dig, som arbejder inden for Sundhedsvæsenet.

Hvornår behandler vi dine persondata?

Webstedsbrugere

Som hovedregel samler vi ikke persondata ind, når du besøger vores websted. Derimod kan vi behandle dine persondata i form af navn og e-mailadresse samt eventuelle andre persondata, som du selv vælger at levere til os, når du:

Sender e-mail til os med for eksempel et spørgsmål eller synspunkter
Udfylder en af vores formularer på hjemmesiden
Sender en jobansøgning ind til os
Indberetter bivirkninger til os. For at få flere oplysninger om vores person­databehandling i forbindelse med indberetning af bivirkninger, kan du læse vores Persondatapolitik ved indberetning af bivirkninger.

På webstedet anvender vi også cookies med det formål at indsamle statistik og undersøge, hvordan webstedet anvendes. Ved at anvende cookies kan behandling af persondata forekomme i form af en IP-adresse. Du kan læse mere om vores anvendelse af cookies i vores Cookiepolitik.

Formålet med behandlingen af persondata er, at vi skal kunne administrere og svare på spørgsmål, som du sender til os. Hvis du har udfyldt en af vores formularer på webstedet og derved for eksempel har bestilt informationsmateriale, har vi brug for at vide, hvem vi skal sende materialet til for at kunne gennemføre bestillingen. Hvis du søger job hos os, skal vi have adgang til dine oplysninger for at kunne vurdere dig som kandidat i rekrutterings­processen og for at kunne kontakte dig. Vi har også brug for at kunne indsamle oplysninger om vores besøgende på webstedet for at kunne vurdere og forbedre webstedet for vores besøgende.

Det juridiske grundlag for behandlingen er, at vi skal kunne indgå eller gennemføre aftaler. I visse tilfælde er behandlingen baseret på en afvejning af interesser, hvor vi har en interesse i persondatabehandlingen for at kunne opfylde formålet. Hvis du sender en jobansøgning, men ikke får tilbudt et job hos os, får du mulighed for at give dit samtykke til, at vi gemmer din ansøgning til kommende rekrutteringer, og ellers sletter vi disse oplysninger. Du kan når som helst tilbagekalde et afgivet samtykke.

Repræsentant/kontaktperson for en af vores kunder, leverandører eller samarbejdspartnere

Vi kan behandle personlige data om dig, som vi har fået fra tredjeperson, hvis du er reference­person eller kontaktperson hos en af vores kunder, leverandører eller hos en anden af vores samarbejdspartnere. Vi kan da behandle dine persondata i form af navn, e-mailadresse og telefonnummer.

Formålet med behandlingen er, at vi skal kunne administrere og håndtere vores forretnings­aftaler.

Det juridiske grundlag for behandlingen er, at vi skal kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til de forretningsaftaler, som vi har indgået. Når vi behandler oplysninger om dig som kontaktperson, gør vi det i lyset af vores interesse i at kunne administrere forretningsaftalen. I visse tilfælde er det juridiske grundlag opfyldelsen af en juridisk forpligtelse, for eksempel den lovmæssige pligt til at arkivere fakturaer.

Sundhedspersonale

Hvis du arbejder inden for Sundhedsvæsenet, kan vi måske behandle dine personlige oplysninger i form af navn, e-mailadresse, telefonnummer, hvor du arbejder, og hvad din professionelle rolle/titel er. Nogle af oplysningerne vil vi måske indhente fra tredjepart.

Formålet med behandlingen er, at vi skal kunne opfylde aftaler, som vi indgår f.eks. i forbindelse med interviews med sundhedspersonale. Formålet kan også være, at vi gerne vil sende informationer til dig eller invitere dig til forelæsninger eller arrangementer, som vi tror kan være af interesse for dig eller den organisation, som du repræsenterer. I visse tilfælde er vi også nødt til at behandle dine persondata for at kunne opfylde juridiske forpligtelser eller de etiske regler, der gælder for medicinalvirksomheder (f.eks. ved rapportering af erstatninger).

Det juridiske grundlag for behandlingen af persondataene er opfyldelsen af aftaler. I visse tilfælde er det juridiske grundlag en afvejning af interesser, for eksempel når vi sender invitationer til dig (du har altid mulighed for at meddele os, at du ikke længere ønsker at blive kontaktet med denne type information). I visse tilfælde er det juridiske grundlag opfyldelsen af en juridisk forpligtelse.

Hvor længe gemmer vi oplysninger om dig?

Vi gemmer dine persondata så længe, som det er nødvendigt for at opnå formålet med behandlingen i overensstemmelse med denne Persondatapolitik

Persondataene anonymiseres eller slettes på et sikkert sted, når persondataene ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med behandlingen, når formålet med indsamlingen og behandlingen af ​​persondataene er opfyldt, eller hvis du tilbagekalder dit samtykke eller, hvor det er relevant, gør indsigelser mod behandling af dine persondata ved at kontakte os.

Persondataansvarlig

AGB-Pharma AB, cvr-nr. 556859-207, med adresse på Scheeletorget 1, 223 81 Lund, Sverige, er ansvarlig for persondatabehandlingen, som beskrives i denne Persondatapolitik. Det betyder, at du skal henvende sig til os med eventuelle spørgsmål eller synspunkter, eller hvis du vil gøre brug af nogle af de rettigheder, du har i forbindelse med vores håndtering af dine persondata.

Hvem udleverer vi dine persondata til?

Vi deler kun dine persondata med leverandører og samarbejdspartnere, som udfører tjenester på vores vegne. Det kan for eksempel være en af ​​vores underleverandører af it-tjenester, rekrutteringsfirmaer, som vi benytter, eller leverandører af lægemiddelovervågningstjenester. Disse underleverandører og samarbejdspartnere må kun behandle dine persondata ifølge vores anvisninger. Dine persondata bliver ikke behandlet på anden måde, hvis du ikke har givet dit samtykke, eller hvis det kræves ifølge lovgivningen.

Medmindre andet er angivet separat i oplysninger om vores behandling af dine persondata, overfører AGB ikke dine persondata til et land uden for EU/EØS. I tilfælde, hvor sådanne oplysninger er angivet, og overførsel sker, vil AGB-Pharma AB altid træffe tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data og sikre, at de håndteres i overensstemmelse med denne Persondatapolitik og den gældende databeskyttelseslovgivning.

Dine rettigheder

Du har altid ret til at henvende dig til os som persondataansvarlig og anmode om adgang til de persondata, som vi behandler.

Du har ret til at få fejlbehæftede persondata, som vedrører dig, rettet af os og i nogle tilfælde at få dem begrænset, slettet eller overført af os.

Du har også ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine persondata, hvis det juridiske grundlag for behandlingen er interesseafvejning. Du har også ret til når som helst at tilbagekalde et afgivet samtykke, hvis vores persondatabehandling er baseret på dette grundlag.

Hvis du har spørgsmål eller synspunkter om vores behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os på privacy@agb-pharma.com.

Du har også ret til at indsende en klage til Datatilsynet.

Tilføjelser og ændringer

AGB-Pharma vil måske indføre tilføjelser eller ændringer i denne Persondatapolitik. Den opdaterede politik vil blive offentliggjort på denne side.

Cookies

Vores websted anvender cookies. Du kan læse mere om cookies, hvor vi anvender dem, og hvordan du kontrollerer dem i vores Cookiepolitik.

border2

DK-MEL-AGB-0038 01/2024
© 2024 AGB-Pharma AB. Sidst gennemgået 03/2024