Personvern­policy

Generelt

Hensikten med denne Personvernpolicyen er å beskrive hvordan AGB-Pharma AB («AGB-Pharma», «vi» eller «oss») behandler dine personopplysninger.

AGB-Pharma beskytter din integritet, og all vår håndtering av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende europeiske og nasjonale databeskyttelseslover. Denne Personvernpolicyen retter seg mot deg som bruker vårt nettsted, representerer en kunde eller er leverandør hos oss, eller deg som arbeider innen helse- og omsorgstjenesten.

Når behandler vi dine personopplysninger?

Nettstedsbrukere

Vi samler som hovedregel ikke inn noen personopplysninger når du besøker vårt nettsted. Derimot kan vi komme til å behandle dine personopplysninger hva gjelder navn og e-postadresse samt andre eventuelle personopplysninger som du selv velger å oppgi til oss når du:

  • Sender e-post til oss med for eksempel et spørsmål eller synpunkter.
  • Fyller ut noen av våre skjemaer på hjemmesiden.
  • Sender inn en jobbsøknad til oss.
  • Rapporterer bivirkninger til oss. For mer informasjon om vår håndtering av personopplysninger i forbindelse med rapportering av bivirkninger, les vår personvernpolicy ved rapportering av bivirkninger.

På nettstedet bruker vi også informasjonskapsler med tanke på å samle inn statistikk og undersøke hvordan nettstedet brukes. Gjennom bruk av informasjonskapsler kan håndtering av personopplysninger i form av IP-adresse forekomme. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler i vår Policy om informasjonskapsler.

Hensikten med å behandle personopplysninger er at vi skal kunne administrere og svare på spørsmål som du sender til oss. Hvis du har fylt ut noen av våre skjemaer på nettstedet og der for eksempel har bestilt informasjonsmateriale, trenger vi å vite hvem vi skal sende informasjonen til for å kunne fullføre bestillingen. Hvis du søker på jobb hos oss, trenger vi å ha tilgang til dine opplysninger for å kunne vurdere deg som kandidat i rekrutteringsprosessen og for å kunne kontakte deg. Vi trenger også å kunne samle inn opplysninger om våre nettstedsbesøkende for å kunne evaluere og forbedre nettstedet for våre besøkende.

Det rettslige grunnlaget for håndteringen er at vi skal kunne inngå eller overholde en avtale. I enkelte tilfeller kan håndteringen være grunnet en interesseavveining der vi har en interesse av å behandle personopplysninger for å kunne oppnå et mål. Hvis du sender en jobbsøknad, men ikke får en stilling hos oss, vil du få mulighet til å gi ditt samtykke til at vi lagrer din søknad med tanke på kommende rekrutteringer. Ellers kommer vi til å slette disse opplysningene. Du kan når som helst trekke tilbake ditt gitte samtykke.

Representant/kontaktperson for noen av våre kunder, leverandører eller samarbeidspartnere

Vi kan komme til å behandle personopplysninger om deg som vi har fått fra en tredjepart hvis du er referanse eller kontaktperson hos noen av våre kunder, leverandører eller hos noen av våre andre samarbeidspartnere. Vi kan da komme til å behandle dine personopplysninger hva gjelder navn, e-postadresse og telefonnummer.

Hensikten med håndteringen er at vi skal kunne administrere og håndtere våre forretningsavtaler.

Det rettslige grunnlaget for håndteringen er at vi skal kunne overholde våre forpliktelser i henhold til de forretningsavtalene vi har inngått. Når vi behandler opplysninger om deg som kontaktperson, gjør vi det grunnet vår interesse av å kunne administrere forretningsavtaler. I enkelte tilfeller er det rettslige grunnlaget overholdelsen av en lovbestemt forpliktelse, for eksempel den lovbestemte forpliktelsen om å arkivere fakturaer.

Helse- og omsorgspersonell

Hvis du arbeider innen helse- og omsorgstjenesten, kan vi komme til å behandle dine personopplysninger hva gjelder navn, e-postadresse, telefonnummer, hvor du arbeider og hva som er din yrkesrolle/-tittel. Enkelte opplysninger kan vi komme til å innhente fra en tredjepart.

Hensikten med håndteringen er at vi skal kunne overholde avtaler som vi inngår, for eksempel i forbindelse med intervjuer av helse- og omsorgspersonell. Hensikten kan også være at vi vil sende informasjon til deg, eller invitere deg til forelesninger og arrangement som vi tror kan være av interesse for deg eller den organisasjonen du representerer. I enkelte tilfeller er vi også tvunget til å behandle dine personopplysninger for å kunne overholde lovbestemte forpliktelser eller det etiske regelverket som gjelder for legemiddelselskap (f.eks. ved rapportering av erstatninger).

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger er overholdelsen av avtaler. I enkelte tilfeller er det rettslige grunnlaget en interesseavveining, for eksempel når vi sender ut invitasjoner til deg (du har alltid mulighet til å kontakte oss hvis du ikke lenger ønsker å motta denne typen informasjon). I enkelte tilfeller er det rettslige grunnlaget overholdelsen av en lovbestemt forpliktelse.

Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge som det er nødvendig for å kunne oppnå hensikten med håndteringen i henhold til denne Personvernpolicyen.

Personopplysninger anonymiseres eller slettes på forsvarlig vis når personopplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppnå hensikten med håndteringen, når hensikten med innsamling og håndtering av personopplysninger er oppnådd, eller om du trekker tilbake ditt samtykke eller i aktuelle tilfeller motsetter deg håndteringen av personopplysninger gjennom å kontakte oss.

Personopplysningsansvarlig

AGB-Pharma AB, org.nr. 556859-207, med adresse Scheeletorget 1, 223 81 Lund, Sverige, er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene som beskrives i denne Personvernpolicyen. Det innebærer at det er til oss du skal henvende deg med eventuelle spørsmål eller synspunkter, eller hvis du ønsker å benytte deg av noen av de rettighetene du har med tanke på vår håndtering av dine personopplysninger.

Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Vi kommer kun til å dele dine personopplysninger med leverandører og samarbeidspartnere som utfører tjenester på oppdrag for oss. Det kan for eksempel være en av våre underleverandører av IT-tjenester, et rekrutteringsselskap som vi benytter eller leverandører av tjenester som gjelder legemiddelovervåking. Disse underleverandørene og samarbeidspartnerne får kun behandle dine personopplysninger i henhold til våre instrukser. Dine personopplysninger kommer ikke til å bli behandlet på noe annet vis hvis du ikke har gitt ditt samtykke, eller det er lovpålagt.

Med mindre annet er angitt spesielt i informasjonen om vår håndtering av dine personopplysninger, så kommer AGB-Pharma ikke til å overføre dine personopplysninger til et land utenfor EU/EØS. I de tilfeller der slik informasjon er angitt og det forekommer en overføring, så kommer AGB-Pharma AB alltid til å sørge for tilstrekkelige sikkerhetsforanstaltninger med den hensikt å beskytte dine personopplysninger og sørge for at de håndteres i henhold til denne Personvernpolicyen og gjeldende databeskyttelseslover.

Dine rettigheter

Du har alltid rett til å henvende deg til oss som personopplysningsansvarlig og begjære om å få tilgang til de personopplysningene vi behandler.

Du har rett til å få korrigert feilaktige personopplysninger som gjelder deg og i visse tilfeller få dem begrenset, slettet eller overført av oss.

Du har til og med rett til når som helst å motsette deg at vi behandler dine personopplysninger, hvis det juridiske grunnlaget for håndteringen er en interesseavveining. Du har også rett til når som helst å trekke tilbake et gitt samtykke, dersom vår behandling av personopplysninger er basert på dette.

Hvis du har noen spørsmål eller synspunkter angående vår behandling av dine personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss på: privacy@agb-pharma.com.

Du har også rett til å sende en klage til Datatilsynet.

Tillegg og endringer

AGB-Pharma kan komme til å lage tillegg eller gjøre endringer i denne Personvernpolicyen. Den oppdaterte Personvernpolicyen kommer til å bli publisert på denne siden.

Informasjonskapsler

Vårt nettsted bruker informasjonskapsler. Du kan lese mer om informasjonskapsler, hvordan vi bruker dem og hvordan du administrerer dem i vår Policy om informasjonskapsler.

border2

NO-MEL-AGB-0044 01/2024
© 2024 AGB-Pharma AB. Sist anmeldt 03/2024