Melatonin AGB®

Melatonin AGB® är är ett registrerat läkemedel för behandling av insomni hos barn och ungdomar (6-17 år) med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.

25-50% av barn med ADHD upplever olika grader av sömnsvårigheter.1 Melatonin är ett hormon som produceras av epifysen. Det är strukturellt besläktat med serotonin. Melatonin är involverat i kontroll av dygnsrytmen och anpassningen till ljus-mörkercykeln. Melatonin är också förenat med en sövande effekt och en ökad benägenhet till sömn. Melatonin orsakar få och inga allvarliga biverkningar på kort sikt.2

Melatonin AGB® fanns tidigare tillgängligt enbart på rikslicens och är nu godkänt av Läkemedelsverket som registrerat läkemedel.

Melatonin AGB®

  • Registrerat läkemedel
  • 1, 2, 3, 4 och 5 mg för individuell dosanpassning
  • Samma pris per tablett oavsett styrka
  • Ingår i läkemedelsförmånen*
  1. Bakgrundsdokumentation, Information från Läkemedelsverket 2:2015 (s.25-64)
  2. SPC

* Subventioneras endast vid behandling av insomni hos barn och ungdomar (6–17 år) med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.

Om
AGB-Pharma

Kontakt

Terapiområden