border2

Om AGB-Pharma

 

Vår vision:
En bättre sömnhälsa för alla

AGB-Pharma verkar för att förbättra behandlingsvägarna för alla patienter som lever med sömnstörningar och att vara vårdens primära partner inom sömnhälsa.

Sömnhälsa

AGB-Pharma är ett oberoende, svenskt och familjeägt läkemedelsföretag med inriktning på sömnhälsa och specialiserat på behandlingar vid sömnstörningar.

För oss är god sömnhälsa mer än läkemedel. Sömn är ett av våra grundläggande behov. Det vet alla som någon gång sovit dåligt eller för lite – särskilt under längre tid. Men dålig sömnhälsa är sällan ett enkelt problem och ofta något som saknar en enkel lösning. Det är trots allt hela människor det handlar om, inte bara synapser och signalsubstanser. God sömnhälsa är lika mycket praktik och erfarenhet som det är vetenskap och teori. Därför tror vi på ett kontinuerligt och organiserat samarbete i och med den kliniska verkligheten. Det är ju trots allt där vi sover.

AGB-Pharma tillverkar och marknadsför läkemedel och har sitt huvudkontor i Lund, där det grundades 2020. Idag är AGB-Pharma verksamt i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och Tyskland med egen produktion i Skandinavien.

Med en internationell expansion med behandlingar vid sömnstörningar vill AGB-Pharma öka kännedomen om sömnstörningar och den inverkan de har på människor som drabbas av dem.

För oss är god sömnhälsa mer än läkemedel. Sömn är ett av våra grundläggande behov. Det vet alla som någon gång sovit dåligt eller för lite – särskilt under längre tid. Men dålig sömnhälsa är sällan ett enkelt problem och ofta något som saknar en enkel lösning. Det är trots allt hela människor det handlar om, inte bara synapser och signalsubstanser. God sömnhälsa är lika mycket praktik och erfarenhet som det är vetenskap och teori. Därför tror vi på ett kontinuerligt och organiserat samarbete i och med den kliniska verkligheten. Det är ju trots allt där vi sover.

AGB-Pharma tillverkar och marknadsför läkemedel och har sitt huvudkontor i Lund, där det grundades 2020. Idag är AGB-Pharma verksamt i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och Tyskland med egen produktion i Skandinavien.

Med en internationell expansion med behandlingar vid sömnstörningar vill AGB-Pharma öka kännedomen om sömnstörningar och den inverkan de har på människor som drabbas av dem.

Marknader

Karta över Europa. Sverige, Norge, Danmark och Island är grönmarkerade och pilar går till dem från texten Melatonin AGB. Tyskland är grönmarkerat och en pil med texten pinealin går dit. Storbrittannien är grönmarkerat och en pil med texten adaflex går dit.

För mer information om Melatonin AGB, se Bipacksedel på www.fass.se.

Säker och tillförlitlig produktion i Skandinavien

AGB-Pharma har produktion i Skandinavien och tillverkningen är EU-certifierad enligt GMP – Good Manufacturing Practice.

Aktiv substans och nödvändiga hjälpämnen finns i stort lager lokalt och produktionen är skalbar för att alltid kunna möta efterfrågan. Risken för leveransproblem är därför minimal. Våra produkter har aldrig restnoterats i Sverige.1

AGB-Pharma är ett oberoende, svenskt och familjeägt läkemedelsföretag med huvudkontor i Lund. Verksamheten är inriktad på sömnhälsa och behandlingar vid sömnstörningar.

 

Ledningsgrupp Sverige

Fredrik Lindberg, CEO

Fredrik Lindberg, CEO

Leg. Läk. Docent i Klinisk Farmakologi

Fredrik tillträdde rollen som VD för AGB-Pharma under 2020, med uppdrag att från grunden bygga upp ett läkemedelsföretag inom sömnhälsa och lansera företagets produkter internationellt.

Tidigare positioner har varit VD för Enzymatica AB (listat på NASDAQ First North) och dessförinnan medgrundare och VD på BoneSupport AB (listat på NASDAQ MidCap.) Han har tidigare varit nordisk, medicinsk chef för Searle Pharmaceuticals och klinikchef på avdelningen för klinisk farmakologi vid Universitetssjukhuset i Lund.

Lars Grundemar, Chief Medical Officer

Lars Grundemar, Chief Medical Officer

Leg. Läk. Professor i Klinisk Farmakologi vid Lunds Universitet

Lars har lång erfarenhet i ledande ställning inom global läkemedelsutveckling och inom ett stort antal terapiområden från Pfizer (Pharmacia), Novartis, AstraZeneca och andra företag i Sverige, Italien, USA, Schweiz och Danmark. Han har även haft styrelseuppdrag för flera lifesciencebolag inom läkemedel och biotech och varit VD för cancerläkemedelsföretaget Oncorena.

Lars är adjungerad professor vid Lunds universitet inom experimentell och klinisk farmakologi och läkemedelsutveckling. Han har särskild erfarenhet av experimentell och klinisk forskning och utveckling av läkemedel inom neurologi, psykiatri och smärta.

Magnus Pålsson, CCO för AGB-Pharma, lutar sig mot ett räcke, klädd i mörkblå kavaj.

Magnus Pålsson, Chief Commercial Officer

MBA, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Magnus är sedan 2022 Chief Commercial Officer på AGB-Pharma, dit han rekryterades från uppdraget som VD för ett ledande, internationellt diagnostikföretag inom kvinnohälsa.

Magnus har sedan examen i Tyskland arbetat internationellt inom life science (läkemedel, medicinteknik och diagnostik) med befattningar på både lokala dotterbolag (Kanada, Portugal, Sverige och Schweiz) och globala huvudkontor (Tyskland, Sverige och Finland).

Charlott Hall, Director Development and Operations

Charlott Hall, Director Development and Operations

BSc i oorganisk och analytisk kemi, Lunds universitet.

Charlott tillträdde rollen som Director Development and Operations på AGB-Pharma 2021. Rollen innebär ansvar för produktion, utveckling, supply chain, inköp och logistik.

Charlott har över 30 års erfarenhet från större läkemedels- och medicintekniska bolag – bland andra AstraZeneca, Pharmacia, Pfizer Consumer Healtcare och Gambro (senare Baxter.) Hon inledde sin bana som laboratorieingenjör på AstraZeneca och har sedan dess verkat som forskningsingenjör, laboratoriechef, sektionschef och projektledare inom R&D. Inom tillverkning har Charlott varit produktionschef och avdelningschef för Production Support.

Helena Eklöf, Director Regulatory, Quality Assurance and Pharmacovigilance

Helena Eklöf, Director Regulatory, Quality Assurance and Pharmacovigilance

Civilingenjör i kemiteknik, Lunds Tekniska Högskola

Helena tillträdde 2023 rollen som Director Regulatory, Quality Assurance and Pharmacovigilance och har drygt 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin, bland andra Bioglan AB och Astra Zeneca. Helena kommer närmast från Ferring Läkemedel, där hon haft ett övergripande ansvar för RA, QA och PV för de nordiska marknadsbolagen.

Fredrik-Werner

Fredrik Werner, CFO

Bachelor of Science in Economics, Lunds Universitet

Fredrik är CFO på AGB-Pharma sedan januari 2021. Med mer än 25 års erfarenhet som VD och CFO inom Life Sciences och teknik har Fredrik framgångsrikt sökt riskkapital för privata och publika bolag och etablerat verksamheter i USA, Europa och Asien.

border2

SE-MEL-AGB-0044 05/2024
© 2024 AGB-Pharma AB. Senast granskad 05/2024

logo_forskandelakemedelsforetagen