Person­uppgifts­policy

Allmänt

Syftet med denna Personuppgiftspolicy är att beskriva hur AGB-Pharma AB (”AGB-Pharma”, ”vi” eller ”oss”) behandlar dina personuppgifter.

AGB-Pharma värnar om din integritet och all vår personuppgiftsbehandling sker i enlighet med gällande europeisk och nationell dataskyddslagstiftning. Denna Personuppgiftspolicy riktar sig till dig som använder vår webbplats, är representant för en kund eller leverantör till oss, eller till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

När behandlar vi dina personuppgifter

Webbplatsanvändare

Vi samlar som huvudregel inte in några personuppgifter när du besöker vår webbplats. Däremot kan vi komma att behandla dina personuppgifter i form av namn och e-postadress samt andra eventuella personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss när du:

  • Skickar e-post till oss med till exempel en fråga eller synpunkter
  • Fyller i något av våra formulär på hemsidan
  • Skickar in en jobbansökan hos oss
  • Rapporterar biverkningar till oss. För mer information om vår personuppgiftsbehandling i samband med biverkningsrapporteringen läs vår personuppgiftspolicy vid biverkningsrapportering.

På webbplatsen använder vi också cookies i syfte att samla in statistik och undersöka hur webbplatsen används. Genom användningen av cookies kan behandling av personuppgifter i form av IP-adress förekomma. Du kan läsa mer om vår cookieanvändning i vår Cookiepolicy.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att vi ska kunna administrera och svara på frågor som du skickar till oss. Om du fyllt i något av våra formulär på webbplatsen och därigenom exempelvis beställt informationsmaterial behöver vi veta till vem vi ska skicka informationen för att kunna fullfölja beställningen. Om du ansöker om jobb hos oss behöver vi ha tillgång till din information för att utvärdera dig som kandidat i rekryteringsprocessen och för att kunna kontakta dig. Vi behöver också kunna samla in uppgifter om våra besökare av webbplatsen för att kunna utvärdera och förbättra webbplatsen för våra besökare.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att vi ska kunna ingå eller fullfölja avtal. I vissa fall grundar sig behandlingen på en intresseavvägning där vi har ett intresse av personuppgiftsbehandlingen för att kunna uppnå ändamålet. Om du skickar en jobbansökan men inte får en tjänst hos oss kommer du att ges möjlighet att lämna ditt samtycke till att vi sparar din ansökan till kommande rekryteringar, i annat fall kommer vi radera dessa uppgifter. Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke.

Representant/kontaktperson för någon av våra kunder, leverantörer eller samarbetspartners

Vi kan komma att behandla personuppgifter om dig som vi fått från tredje man om du är referensperson eller kontaktperson hos någon av våra kunder, leverantörer eller hos någon annan av våra samarbetspartners. Vi kan då komma att behandla dina personuppgifter i form av namn, e-postadress och telefonnummer.

Ändamålet med behandlingen är att vi ska kunna administrera och hantera våra affärsavtal.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att vi ska kunna fullfölja våra skyldigheter enligt de affärsavtal vi har ingått. När vi behandlar uppgifter om dig som kontaktperson, gör vi det mot bakgrund av vårt intresse av att kunna administrera affärsavtalet. I vissa fall är den rättsliga grunden fullföljandet av en rättslig förpliktelse, till exempel skyldigheten enligt lag att arkivera fakturor.

Hälso- och sjukvårdspersonal

Om du arbetar inom hälso- och sjukvården kan vi komma att behandla dina personuppgifter i form av namn, e-postadress, telefonnummer, var du arbetar och vad du har för yrkesroll/titel. Vissa av uppgifterna kan vi komma att inhämta från tredje part.

Ändamålet med behandlingen är att vi ska kunna fullfölja avtal som vi ingår t.ex. i samband med intervjuer av hälso- och sjukvårdspersonal. Ändamålet kan också vara att vi vill skicka information till dig, eller bjuda in dig till föreläsningar eller evenemang som vi tror kan vara av intresse för dig eller den organisation du representerar. I vissa fall är vi också tvungna att behandla dina personuppgifter för att kunna fullfölja rättsliga förpliktelser eller det etiska regelverk som gäller för läkemedelsbolag (t.ex. vid rapportering av ersättningar).

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är fullföljande av avtal. I vissa fall är den rättsliga grunden en intresseavvägning, till exempel när vi skickar inbjudningar till dig (du har alltid möjlighet att höra av dig till oss om du inte längre önskar bli kontaktat med denna typ av information). I vissa fall är den rättsliga grunden fullföljande av rättslig förpliktelse.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Personuppgifterna anonymiseras eller raderas på ett säkert sätt när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, när syftet med insamlingen och behandlingen av personuppgifterna har uppnåtts, eller om du återkallar ditt samtycke eller i tillämpliga fall invänder mot personuppgiftsbehandlingen genom att kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig

AGB-Pharma AB, org. nr 556859-2074, med adress Scheeletorget 1, 223 81 Lund, Sverige, är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy. Det innebär att det är till oss du ska vända dig med eventuella frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har med anledning av vår hantering av dina personuppgifter.

Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?

Vi kommer endast dela dina personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster på uppdrag av oss. Det kan till exempel vara en av våra underleverantörer av IT-tjänster, rekryteringsföretag som anlitas av oss, eller leverantörer av pharmacovigilance-tjänster. Dessa underleverantörer och samarbetspartners får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner. Dina personuppgifter kommer inte att behandlas på annat sätt om inte du lämnat ditt samtycke eller det krävs enligt lag.

Om inte annat anges särskilt i någon information om vår behandling av dina personuppgifter, kommer AGB inte att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES. I fall där sådan information anges och överföring sker kommer AGB-Pharma AB alltid att vidta tillräckliga säkerhetsåtgärder i syfte att skydda dina personuppgifter, och tillse att de hanteras i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och gällande dataskyddslagstiftning.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att vända dig till oss i egenskap av personuppgiftsansvariga, och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss och i vissa fall begränsade, raderade eller överförda av oss.

Du har även rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen är intresseavvägning. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke, om vår personuppgiftsbehandling stödjer sig på denna grund.

Om du har frågor eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på privacy@agb-pharma.com.

Du har också rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Tillägg och ändringar

AGB-Pharma kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna Personuppgiftspolicy. Den uppdaterade Personuppgiftspolicyn kommer att publiceras på den här sidan.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Du kan läsa mer om cookies, hur vi använder dem och hur du kontrollerar dem i vår Cookiepolicy.

border2

SE-MEL-AGB-0046 01/2024
© 2024 AGB-Pharma AB. Senast granskad 01/2024

logo_forskandelakemedelsforetagen